آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
هنرستان دخترانه صبا - مدرسه هوشمند

سال تحصیلی 1402-1403

نمایشگاه نبض هنر آثار هنرجویان هنرستان صبا

 

طراحی دهم

   طراحی لوگویازدهم

 

 

                        

 

 

 

 

 

نمایشگاه عکاسی- پایه یازدهم

عکاسی دهم

چاپ یازدهم

آثار دانش آموزان

 

مبانی دهم (بافت)

 

 

عکاسی یازدهم

 

متولدین امروز

تصاویر تصادفی

کارگاههای حضوری

کارگاههای حضوری

مشاهده
کارگاههای حضوری

کارگاههای حضوری

مشاهده
اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

مشاهده
اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

مشاهده
اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

مشاهده
اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

مشاهده
اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

اردوی عکاسی موزه رضا عباسی پایه دهم آبان ۹۸

مشاهده
برگزاری کارگاه معرفی سازمان ملل متحد و فرصت های شغلی آن

برگزاری کارگاه معرفی سازمان ملل متحد و فرصت های شغلی آن

مشاهده
برگزاری کارگاه معرفی سازمان ملل متحد و فرصت های شغلی آن

برگزاری کارگاه معرفی سازمان ملل متحد و فرصت های شغلی آن

مشاهده
اردوی عکاسی باغ موزه قصر

اردوی عکاسی باغ موزه قصر

مشاهده
اردوی طراحی خانه هنرمندان

اردوی طراحی خانه هنرمندان

مشاهده
اردوی طراحی خانه هنرمندان

اردوی طراحی خانه هنرمندان

مشاهده
آرشیو گالری تصاویر  

نشاني: چهارراه پاسداران- خ شهید بطحائی- خ شهيد احمدآبادي- هنرستان دخترانه غيردولتي صبا - ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه   7:30 الی 14:30

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: Art@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool  aparat.com/sabaschool.ir    saba-educational-complex